Начало / Новини / Новини и събития / Изследователи от Алма матер за втора поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

   
Изследователи от Алма матер за втора поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

Тринадесет учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са сред първите два процента най-добри учени в света съгласно класацията на Стандфордския университет за 2021 година.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

В класацията фигурират имената на 73 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Българската академия на науките и други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят. В класацията на Станфордския университет от 2020 г. българските учени бяха 50.

Изявените учени от Софийския университет са проф. Иван Христов от Физическия факултет (242 място в Оптоелектроника и Фотоника), акад. Николай В. Витанов от Физическия факултет (216 място в Обща физика), проф. Валентин Попов от Физическия факултет (966 място в Приложна физика), чл.-кор. Стойчо Язаджиев от Физическия факултет (1533 място във Физика на ядрото и елементарните частици), проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет (1303 място в Органична химия), акад. Николай Денков от Факултета по химия и фармация (727 място в Химическа физика), акад. Петър Кралчевски от Факултета по химия и фармация (1956-2000 г.) (1148 място в Химическа физика), проф. Иван Иванов от Факултета по химия и фармация (1936-2018 г.) (1713 място в Химическа физика), проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация (1902 място в Химическа физика), чл.-кор. Красимир Данов от Факултета по химия и фармация (1915 място в Химическа физика), чл.-кор. Димитър Цалев от Факултета по химия и фармация (1123 място в Аналитична химия), проф. Ирина Караджова от Факултета по химия и фармация (2284 място в Аналитична химия) и доц. Мича Каравастева от Факултета по химия и фармация (366 място в Мини и металургия).