Начало / Новини / Новини и събития / Изложба на книги, дарени на катедрите по руски език и руска литература на Факултета по славянски филологии

   
Изложба на книги, дарени на катедрите по руски език и руска литература на Факултета по славянски филологии

В 124-та аудитория бе открита изложба на книги, дарени на катедрите по руски език и руска литература от Дома на руската емиграция „А. Солженицин“. Дарението се състои от 300 тома художествена, учебна и научна литература.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, Светлана Романова, представител на отдела за междурегионално и международно сътрудничество в Дома на руската емиграция „А. Солженицин“, Роберт Шестаков, съветник в Посолството на Руската Федерация в Република България, Стоянка Почеканска, главен експерт по руски език в Министерството на образованието и науката в Република България, проф. Елена Павловска, представител на Руската Академия на науките в България, деканското ръководство на Факултета по славянски филологии, преподаватели и студенти.

1

Проф. Ренета Божанкова се обърна към официалните гости, преподавателите и студентите, присъстващи на събитието, с думите, че за нея е изключителна радост да ги приветства по такъв хубав и важен повод за всички, милеещи за знанието за руския език, литература и култура. Тя заяви, че руската литература и култура са част от собствените й професионални занимания. По думите й, тя, академичното ръководство и целият преподавателски състав на специалност „Руска филология“ дължат огромна благодарност на щедрите дарители от Дома „А. Солженицин“.

20

Тя подчерта, че това дарение е знание, събрано в десетки томове, публикувани в последните години. Проф. Божанкова увери дарителите, че това знание ще бъде предавано напред във времето на всички онези, които ще се обучават. Тя и колегите й от Алма матер заедно поемат отговорността по съхраняването и предаването на ценното дарение.

Представителят на отдела за междурегионално и международно сътрудничество в Дома на руската емиграция „А. Солженицин“ Светлана Романова в началото на изказването си благодари на Софийския университет за топлия прием.

3

Тя запозна присъстващите с историята на Дома на руската емиграция "А. Солженицин". Домът е създаден през 1995 година и основната му дейност е свързана с изследването, запазването и популяризирането на богатото културно и историческо наследство, което са оставили руските емигранти, напуснали родината си след трагичните събития през 1917 г. и Гражданската война, в различни страни по света. Те до края на живота си остават бежанци и така и не успяват да се завърнат в Русия. В емиграция тези хора продължават да работят, да създават произведения.

14

Светлана Романова разказа, че представителите на Дома ”А. Солженицин" се заемат със задачата да съберат, проучат и запазят това безценно наследство за бъдещите поколения.

Светлана Романова отбеляза, че това, че събитието се провежда в Софийския университет не е случайно, защото именно тук 50 руски учени-емигранти намират работа и реализация. По-голямата част от тях преподават точни науки и медицина, но немалка част са известни филолози: М. Попруженко, Н. Дилевски, който 20 години ръководи катедрата по руски език в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", П. Бицили, Н. Трубецкой и др. Светлана Романова изтъкна, че 100 години след тези събития за нея, като представител на Дома "А. Солженицин", срещата с преподавателите и студентите от Университета е истински подарък. Tя подчерта, че не само Домът "А. Солженицин" прави подарък на Университета, но и Университетът им подарява възможността да се реализира тази знакова среща на това историческо място.

2

Поради спецификата на работата на Дома "А. Солженицин" дарението съдържа много томове мемоарна литература, спомени, дневници, писма на представители на руската емиграция. Днешната изложба запознава присъстващите с това колко високо е качеството на издаване на подобен род литература в момента.

15

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев благодари от името на академичния състав на факултета за направеното от Дом „А. Солженицин“ ценно дарение. „За да я има тази духовна енергия, е нужна любов и грижа – именно това отношение към руския език, литература и култура е събрало всички присъстващи днес“, увери доц. Пенчев. Деканът изказа специална благодарност на всички партньори на факултета както от Дома „А. Солженицин“, така и представителите на Руското посолство у нас, които традиционно оказват голяма подкрепа в изучаването на руския език и култура от българските студенти.

5

Доц. Бойко Пенчев изрази вярата си, че дарените книги, които са инвестиция в бъдещето, ще се ползват с интерес и с любов.

16

Роберт Шестаков, съветник в Посолството на Руската Федерация в Република България поднесе поздравителен адрес от името на посланика на Русия у нас Анатолий Макаров. В него той изрази задоволството си, че студентите на Софийския университет ще могат да ползват толкова много и качествена литература. Посланикът отбелязва в адреса си, че високо цени сътрудничеството с Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Той пожелава всичките представени на изложбата книги да намерят своите благодарни читатели и те да станат помощници в преподаването и изучаването на руския език.

13

По време на откриването на изложбата поздрави бяха поднесени и от Стоянка Почеканска главен експерт по руски език в Министерството на образованието и науката в Република България и от проф. Елена Павловска, представител на Руската Академия на науките в България. Йоанна Цекова, студентка в 3-ти курс в специалност „Руска филология“ изрази благодарността си от името на студентите.

17

В рамките на мероприятието бе изнесена и лекция на тема „Активные процессы в современном русском языке“ от доц. Валентина Климова, преподавател в Държавния институт за руски език „А. С. Пушкин“.

8
6
4