Начало / Новини / Новини и събития / Годишната научна конференция с международно участие „Геонауки 2021“ се проведе онлайн в Геолого-географския факултет на Софийския университет

   
Годишната научна конференция с международно участие „Геонауки 2021“ се проведе онлайн в Геолого-географския факултет на Софийския университет

Годишната научна конференция с международно участие на Българското геологическо дружество „Геонауки 2021“ се проведе онлайн на 9 и 10 декември в Ректората на Софийския университет през платформата MS Teams.

Участниците бяха приветствани от председателя на Българското геологическо дружество (БГД) и заместник декан на Геолого-географския факултет доц. д-р Никола Ботушаров. В речта той изрази удовлетворението си да открие Годишната научна конференция с международно участие „Геонауки 2021“ с традиционно висок интерес от геоложката общност в България. Конференциите „Геонауки“ се провеждат последните 15 години от БГД съвместно с Геолого-географския факултет на Софийския университет и със съдействието на Геологическия институт при БАН, Института по минералогия и кристалография при БАН, Минно-геоложкия университет, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и Националния музей „Земята и хората“. Цялостната организация на „Геонауки 2021“, логистиката и издаването на сборник с докладите от конференцията не биха били възможни без финансовата подкрепа на фирмите дарители Тотал Енерджис Е&П България, „Елаците – Мед“ АД от група „Геотехмин“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и „Велосити Минералс“ ЕАД.

Екранна снимка Геонауки 2021 (1)

За съжаление за втора поредна година ситуацията с COVID-19 принуди организаторите да реализират събитието по интернет. Доц. Ботушаров каза още, че конференцията се е превърнала в място, където геолози, геофизици, хидрогеолози и инженер геолози от различни институти, организации, университети и индустрията споделят своите научни идеи и обсъждат своите резултати и постижения.

По традиция конференциите „Геонауки“ се посвещават на годишнини от рождението на изтъкнати български и чуждестранни геолози, а също и на значими обществени събития. Тази година конференцията беше посветена на 90 години от рождението на един от най-изтъкнатите и международно признати български учени академик Тодор Николов.

Екранна снимка Геонауки 2021 (2)

В конференцията „Геонауки 2021“ бяха заявени 83 доклада, от които 28 бяха изнесени онлайн, а останалите 55 постерни доклада бяха качени в One Drive облака на Софийския университет, за да могат да бъдат разглеждани и обсъждани по интернет с авторите, както и с включилите се във времето на онлайн постерната сесия. След края на втория конферентен ден се проведе закриване на конференцията и бяха обявени наградените с грамоти на БГД млади учени. С грамота за млад учен с изнесен устен или постерен доклад на високо научно ниво бяха удостоени Златка Делчева от ИМК при БАН, Сава Колев от ГИ при БАН и Велко Маринович от Белградския университет.

Екранна снимка Геонауки 2021 (3)