Начало / Новини / Новини и събития / Гл. ас. д-р Радея Гешева от ФКНФ е лауреат на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ в Хасково

   
Гл. ас. д-р Радея Гешева от ФКНФ е лауреат на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ в Хасково

Гл. ас. д-р Радея Гешева бе удостоена със званието „Лауреат“ и статуетка „Пегас“ в жанр „Литературна критика и литературна история“ на „Южна пролет“ 2024 г. за дебютната ѝ монография „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от XX век“ (Парадигма, 2023) на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ в Хасково 2024 г.

Премиерата на „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от XX век“ (Парадигма, 2023) се състоя през есента на 2023 г. в зала 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Гл. ас. д-р Радея Гешева е преподавател от 11 години в специалност „Италианска филология“ на катедра „Романистика“ във Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя води лекциите и упражненията по италианска литература и упражнения по писмен превод на художествена литература, практическа граматика и устен превод.

1-2_

 

Лауреатите на тазгодишния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“, провел се в Хасково, са по един в жанровете „Проза“, „Поезия“, „Литературна критика и литературна история“. В него през 2024 г. участват 30 автори. Конкурсът „Южна пролет“ e учреден от Община Хасково и Съюза на българските писатели през 1973 г.

1-4_

 

Проф. дфн Валери Стефанов бе председател на научното жури. Един от членовете му – доц. д-р Младен Влашки – връчи призовете на тържествена церемония в къщата музей „Кирковото училище“.