Начало / Новини / Новини и събития / FTL 5 – Фигуративно мислене и език 5

   
FTL 5 – Фигуративно мислене и език 5

Домакин на Петата международна конференция „Фигуративно мислене и език“ през 2020 г. бе Факултетът по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Събитието премина особено успешно в онлайн средата Зуум и предизвика широк интерес. Конференцията продължава добрите традиции на предходните издания на научния форум, проведени в Солун, Гърция (2014), Павия, Италия (2015), Осиек, Хърватия (2017) и Брага, Португалия (2018).

Докладите на конференцията бяха насочени към нови въпроси и методологии за изследване на начините, по които концептуалните метафори и метонимии си взаимодействат и мотивират граматични структури, дискурсивни модели, процесите на мултимодална комуникация, и като цяло влияят на човешкото знание и поведение. Особен фокус се постави на други видове фигуративно мислене и на взаимодействието на отделните механизми за постигането на максимален комуникативен ефект.

Най-голям интерес предизвикаха пленарните доклади: Francisco J. Ruiz-De-Mendoza, University of La Rioja, Resemblance and contrast operations in figurative language thinking; Raymond Gibbs, Jr., Distinguished Professor, University of California, Santa Cruz, Finding Metaphor in the Natural World; Mario Brdar - Osijek University, Croatia and Rita Brdar-Szabó - Eötvös-Loránd University, Hungary, Metonymy in multimodal contexts; Jeannette Littlemore, How do metaphor and emotion relate to one another and why does it matter? ; Jordan Zlatev, Theoretical and operational definitions of metaphor, and the Motivation and Sedimentation Model; Milena Popova, Faculty of Classical and Modern Philology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, On Metaphors and Syntactic Categories.

Докладвани бяха реални резултати за повишаване на съзнанието и активизиране на потребителите с прилагане на научните постижения на когнитивната лингвистика в центрове за сексуално здраве и в рекламни агенции в Англия, което доказва голямата практическа ефективност и всеобхватна приложимост на подобен род научни търсения и постигнати резултати.