Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по химия и фармация отбеляза 100-годишнината от рождението на проф. Алексей Шелудко

   
Факултетът по химия и фармация отбеляза 100-годишнината от рождението на проф. Алексей Шелудко

Във връзка с навършването на 100 години от рождението на акад. Алексей Шелудко Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира постерна сесия, посветена на неговия научен принос в областта на колоидната химия. В продължение на две седмици посетителите в централното фоайе на факултета имаха възможност да се запознаят с живота и научната дейност на проф. Шелудко, представени на 10 постерни доклада.

Проф. Алексей Шелудко (1920 – 1995) е роден през 1920 г. в семейство на интелектуалци в Хале, Германия. Баща му е професор – филолог. През 1922 г. семейството се преселва в София. През 1948 г. завършва химия в Софийския университет, след което става асистент в Катедрата по физикохимия. Там той започва изследвания в областта на колоидната химия, по-конкретно - свойства на тънки течни филми. Още като асистент, от 1953 г. му е възложено да подготви и чете за първи път в България курс по колоидна химия в рамките на специалност „Химия“ в Софийския университет. През 1957 г. излиза учебникът му „Колоидна химия“, претърпял множество издания (3 български, 2 руски, английско, полско и японско).

11

През 1957 година се хабилитира, а през 1961 г. защитава докторска дисертация в Института по физикохимия на Академията на науките в Москва. От 1962 г. е професор и поема ръководството на Катедрата по физикохимия в Софийския университет (в продължение на 27 години). Работите му получават международно признание след поредица лекции пред Кройт-колоквиума в Университета гр. Утрехт, Холандия. През 1979 година е сред 12-те учредители на Международната асоциация по колоиди и повърхности (IACIS). Член е на Общогерманската академия леополдина. През 1967 година е избран за член-кореспондент, а през 1984 г. - за академик на БАН.

В периода 1989 – 1992 г. е президент на Фондацията „Св.св. Кирил и Методий“.

Ключови постижения са интерферометричният метод за изследване на тънки филми (клетка на Шелудко), теорията за критичните дебелини на късанe на тънки течни филми, приложение на линейното напрежения към безбариерното фазообразуване.

През Втората световна война взема участие в антифашисткото съпротивително движение. В края на социалистическото управление на България е дисидент, един от инициаторите за създаването и учредител на Клуба за гласност и преустройство през 1988 година. Той е сред българските интелектуалци, поканени на срещата с президента Франсоа Митеран в България през 1989 г.