Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по химия и фармация на Софийския университет стартира нов проект

   
Факултетът по химия и фармация на Софийския университет стартира нов проект

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представен проекта „Повишаване на научния капацитет на Факултета по химия и фармация при Софийския университет като водещ регионален изследователски и иновационен център в областта на съвременните функционални материали”. Той е с бюджет 1 милион евро и е за период от три години.

Проектът е финансиран по европейската програма „Хоризонт 2020“ от конкурса TWINNING. Ръководител на проекта е проф. Георги Вайсилов. Проектът стартира със среща на Комитета по наблюдение и лекции на чуждестранните гости.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски, членовете на Управителния съвет на проекта – проф. Георги Вайсилов, чл.-кор. проф. Тони Спасов, проф. Румен Цеков, доц. Росица Николова, доц. Елена Василева и доц. Анела Иванова, представители на трите партньорски организации: проф. Ханс-Юрген Бут и д-р Калоян Койнов от Института по полимери „Макс Планк“, проф. Марк Бламайър и д-р Стоян Смуков от Департамента по материалознание и металургия към университета в Кеймбридж и проф. Константин Нейман от Факултета по химия към университета в Барселона.

1

Проф. Георги Вайсилов приветства участниците в срещата и представи основните цели на проекта. Основната задача по проекта TWINNING е подобряване на технологичния капацитет на Факултета по химия и фармация при Софийския университет и повишаване на изследователския потенциал на учените и преподавателите в областта на съвременните функционални материали.

По време на работната среща бяха представени както различните области на изследователския интерес в партньорските институции, така и областите, в които групите, които ще си сътрудничат по проекта, ще работят.

2

Факултетът по химия и фармация на Софийския университет е водещ изследователски център в областта на съвременните функционални материали в България и сътрудничеството със световните лидери в тази научна област ще доведе до развитието на неговия потенциал да се превърне в уважаван научен център за Европа с увеличаващи се научни изследвания, иновации и постижения. Това ще увеличи участието на изследователските групи от Факултета в европейски и международни проекти и ще насърчи развитието на други изследователски институции в България.

Партньорите от изследователските институции имат международна репутация и опит в различните аспекти на синтез, модифициране, охарактеризиране, изпитване и моделиране на функционални материали. Допълнително предимство за Факултета по химия и фармация е, че чуждестранните партньори имат високи компетенции в различни области на химията и материалознанието. Въз основа на опита и постиженията на изследователските групи във Факултета, настоящият проект ще допринесе за две от приоритетните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация на България със съответните тематични приоритети "Материали за чиста енергия и опазване на околната среда" и "Материали с приложение във фармацията и медицината".