Начало / Новини / Новини и събития / Ежегодна среща на студенти от Геолого-географския факултет и туристическия бизнес

   
Ежегодна среща на студенти от Геолого-географския факултет и туристическия бизнес

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционната среща между представители на туристическата индустрия в България и студентите от трeти курс на специалност „Туризъм” към Геолого-географския факултет. Събитието е свързано с осигуряването на производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България.

На 23-тата поредна среща присъстваха близо 30 представители на фирми от туристическия бранш, преподаватели и студенти. Тя бе открита от доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на Катедра „География на туризма”, която благодари на представителите на фирмите, отзовали се на поканата. По думите й, отзивчивостта на фирмите позволява да бъде осигурен пълноценен производствен стаж на студентите, за които предстои цял семестър в реална работна среда.

Доц. Асенова заяви, че производственият стаж на студентите от специалност „Туризъм“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет е отличителна черта в учебния план на специалността и е уникален за България. Тя подчерта, че няма друго висше училище в страната с програма по туризъм, в което да е залегнал производствен стаж с продължителност един семестър и припомни, че това е част от учебния план на специалността от 1993 година и дава възможност на студентите да съчетаят теоретичните си познания с умения и знания от практиката.

1

Доц. Асенова подчерта, че за студентите ползите от производствения стаж са много големи, тъй като те имат възможност да се докоснат до спецификата на фирми от различни сектори на туризма, но също и да развият своите индивидуални качества, да се научат да работят с клиенти, да развиват усет, отговорност, изпълнителност, което ще им бъде от изключителна полза при постъпването им на работа.

По думите й, полза имат и работодателите, които имат възможност да получат от своите стажанти нови идеи, ново виждане за нещата, да се възползват от някои от техните умения, които те са придобили и развили в академична среда и които биха били полезни в тяхната работа.

Ръководителят на катедра „География на туризма“ отбеляза още, че производственият стаж на третокурсниците от специалност „Туризъм“ е полезен и за техните преподаватели, тъй като по този начин те взаимодействат с туристическия сектор, имат възможност да получат обратна връзка, да видят какви са дефицитите в обучението, така че да актуализират учебната програма и да могат да отговорят на очакванията на туристическия бизнес.

По думите на доц. Асенова, производственият стаж дава голямо предимство пред конкуренцията от другите университети и припомни, че от създаването на Националната рейтингова система на висшите училища професионално направление „Туризъм“ в Софийския университет винаги е на първа позиция.

3

Доц. Асенова представи обобщени резултати от опита при проведените досега стажове, които са публикувани в изданието „Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет“. За това издание Катедрата е получила награда като пример сред висшите учебни училища за професионална подготовка на студентите. „В изданието сме обобщили целия си над 20-годишен опит. То е посветено на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ и 45-годишнината на Катедрата „География на туризма“, каза доц. Асенова и допълни, че от общо 1250 студенти, провели производствения стаж, е обработена и систематизирана документацията за 700.

2

Според получените резултати преобладават българските работодатели, като голяма част от тях са в София, но с тенденция към интернационализация. С най-голям дял – 37%, сред работодателите са туроператорите и туристическите агенции, както и местата за настаняване. Студентите провеждат стажа си в разнообразни организации – включително в заведения за хранене и развлечения, туристически атракции, туристически сдружения, в публичната администрация и други. Оценките за удовлетвореност от производствения стаж, които дават и работодателите, и студентите, са много високи.

Доц. Асенова подчерта още, че голяма част от студентите продължават работа в организацията, в която са били на стаж. „Това говори, че работодателите са доволни и биха искали да задържат нашите студенти да работят в своите фирми“ .