Начало / Новини / Новини и събития / Достъпна среда за всеки

   
Достъпна среда за всеки

Сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ 15), построена със средствата на двамата дарители – братята Евлоги и Христо Георгиеви, е една от архитектурните забележителности на София.

Дворът, който се намира във вътрешната част на сградата, е достъпен както за студентите на Алма матер, така и за широката общественост. Обособени са зелени площи, места за отдих и почивка.

 

 

1-1

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В близост до Ректората се намира Университетската ботаническа градина – София (бул. „Московска“ 49), която освен научно-образователна има и културна мисия. Градината е отворена за достъп за посетители, като съдействат за разширяване на познанията им за растителното царство, за редки и застрашени растителни видове. В Университетската ботаническа градина има оранжерии, разкриващи красотата и уникалното видово многообразие на тропиците, средиземноморска градина с характерни субтропически растения, розариум, в който се отглеждат над 40 сорта розови храсти, алпинеуми, представящи условията на скалистите планински местообитания, водни площи с типични водни и влаголюбиви растения и др.

3-3

 

Биологическият факултет (бул. „Драган Цанков“ 8) и Факултетът по математика и информатика (бул. „Джеймс Баучер“ 5) също имат просторни дворове с открити зелени площи, които са достъпни не само за студентите, а и за широката общественост.

4-4
5-5

 

 

 

 

6-6
7-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректоратът на Софийския университет се намира в близост и до няколко големи обществени парка – парк „Борисова градина“, парк „Докторска градина“, парк „Заимов“, до които може да се стигне пеша или с велосипед.

Софийският университет има 16 факултета, които са разположени в различни сгради на територията на гр. София. Студентите на университета имат възможност да се придвижват от Ректората до общежитията в кв. „Студентски град“ и до останалите сгради, където са част от факултетите, чрез обществен транспорт – автобус 280, автобус 94, тролеи и метро. Това осигурява бърз и удобен начин на придвижване като същевременно спирките на градския транспорт са разположени в непосредствена близост до Ректората.

За студентите, които се придвижват с велосипеди на територията на университета, са монтирани специални съоръжения, където те могат да бъдат оставени и заключени.

8-8

Във всички сгради на Софийския университет е осигурен достъп за хора в неравностойно положение чрез изграждане на специални рампи.

Някои факултети на Алма матер са разработили проекти за облагородяване на зелените площи около техните сгради.

„Центърът за върхови постижения в областта на информатика и информационни и комуникационни технологии” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ по проекта УНИТе ще бъде разположен в модерна Г-образна сграда. В него ще има лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др.

Новият научно-изследователски комплекс ще представлява триетажна сграда със сутерен с обща застроена площ почти 4000 кв. м. Сградата ще бъде разположена в кампуса „Лозенец“ на СУ „Климент Охридски”, на юг от сградата на ФМИ и на изток от сградата на Физическия факултет на университета. Застроена площ на всеки етаж и на сутерена е по 997 м2. Сградата е проектирана с достъпна архитектурна среда и за хора в неравностойно положение. Фасадното оформление на сградата е едновременно модерно и в унисон с околното застрояване. Проектът за сградата беше представен на 4 ноември 2019 г. от архитектите Константин Пеев и К. Кръстев от изпълнителя „ЕКСА“ АД пред ръководството и преподавателите на ФМИ, включително участниците в проекта УНИТе.

Паркингът е разположен на юг от сградата, предвиден е необходимият брой на достъпни места за паркиране, както и паркоместа, оборудвани за електрически превозни средства. Паркингите за автомобили и велосипеди ще бъдат оборудвани с видеонаблюдение.

Проект за преустройство на зелените площи зад Стопанския факултет, предвижда пространството, затворено между сградите на Стопанския факултет, Философския факултет, Национална агенция за професионално образование и обучение и стадион "Академик", да добие привлекателен и приветлив вид, да има уникален принос в създаването на модерна академична атмосфера в комплекса.