Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Вержиния Боянова и гл. ас. д-р Константин Теодосиев бяха удостоени с отличия на Софийския университет

   
Доц. д-р Вержиния Боянова и гл. ас. д-р Константин Теодосиев бяха удостоени с отличия на Софийския университет

На тържествена церемония в Ректората на Софийския университет ректорът проф. д-р Георги Вълчев удостои доц. д-р Вержиния Боянова и гл. ас. д-р Константин Теодосиев с отличия на Алма матер.

Доц. д-р Вержиния Боянова бе удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ - І-ва степен, за цялостната й преподавателска и научноизследователска дейност. Тя не скри вълнението си и благодари на целия факултет за съвместната работа през изминалите години. Доц. Боянова отправи своята благодарности на колегите си от Катедра „Социална работа“, от които през изминалите години е получавала безрезервна подкрепа в личен и професионален план. Тя си спомни как преди 40 години е започнал нейният професионален път и колко неусетно са минали тези години.

2

„Радвам се и съм щастлива, че през годините успях да се докосна до различни наши изявени учени, които оказаха влияние върху професионалния ми път като проф. Савова, проф. Андреев, проф. Чернев, проф. Василев и проф. Рангелова. За съжаление някои от тях вече не са между нас, но оставиха трайна следа в моето развитие“. Тя пожела на колегите си да са здрави, да даряват студентите със знания и с общочовешките ценности и да пазят в сърцето си Алма матер: „Алма матер, която за мен беше винаги и начин на живот, и в личен, и професионален аспект ми даде много. Ще запазя спомен за цял живот. Благодаря ви за този почетен знак, който получих“.

3

Доц. Боянова завършва специалност „Педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1986 г. През януари 1984 г. започва трудовият й стаж като специалист към Катедра „Педагогика“ във Философския факултет. През 1995 г. защитава докторска степен по медицина със специалност „Социална медицина“ към Катедра „Социална медицина“ на Медицинския университет, гр. София. Преподавателският й път започва първоначално като хоноруван асистент в Софийския университет, в Медицинския университет и в Нов български университет. От 2004 г. е щатен преподавател и доцент по Основи на социалната работа в Софийския университет.

4

Като преподавател във Факултета по педагогика доц. Боянова води редица лекционни курсове, сред които основи на социалната работа, социална медицина, основи на клиничната социална работа, промоция на здравето и други. Ангажира се професионално и с подготовката и ръководството на дипломанти и докторанти в областта на социалната работа.

Доц. Боянова е също така силна и устойчива връзка между Факултета по педагогика и партньори в най-разнообразни практически полета на професионалните направления, за които факултетът подготвя кадри с висше образование. Нейният дълъг и разнообразен професионален път в университета я прави разпознаваема и добре приета и в други факултети и катедри, чиято дейност е свързана с полето на социалната работа и образованието.

Предложението за награждаване е специално подкрепено от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Катедра „Социална работа“, при което е откроен и значимият принос на доц. Боянова за развитието на Центъра от неговото основаване през 2012 г. досега, като се изтъква, че доц. Боянова е участвала в ежегодните инициативи на учебно-научната лаборатория – проекти, конференции, семинари, мобилни визити и други.

5

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев бе удостоен с благодарствен лист за цялостната му преподавателска и научноизследователска дейност. „Цял живот да работя нещо, което ми харесва, да го правя изцяло по начина, по който си искам, да бъда заобиколен от колеги, от които никога не съм видял нещо лошо – дума, конфликт и т.н. и отгоре на всичко да ми дадат награда за това“, отбеляза той и посочи, че сигурно е изкупил част от греховете си през тези 39 години, през които е бил не просто преподавател, а се е опитвал да стимулира хората да мислят, да харесват учителската професия, да израснат малко не само като интелект, но и като личности. В заключение гл. ас. д-р Константин Теодосиев отбеляза, че е благодарен за две неща – че винаги е срещал добро отношение от колегите си и за тази награда, която е оценка на труда му. Той пожела на всички присъстващи да са живи и здрави.

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев завършва специалност „Педагогика“ във Философския факултет на Алма матер в периода 1977 – 1985 г. Има магистърска степен по педагогика с втора специалност „Философия“.

6

Той е от преподавателите във Факултета по педагогика, които от годината на създаването на факултета до днес работят тихо, но отговорно и самоотвержено за неговото развитие и авторитет. Благодарение на работата си д-р Теодосиев е уважаван преподавател не само от студентите от специалностите „Педагогика“ и „Неформално образование“, но и от студентите от други факултети, избрали учителската професия.

Безспорни приноси за науката са нетрадиционният, но в същото време провокативен педагогически прочит на тайдзицюан като система за самоусъвършенстване на личността – темата на неговата дисертация, разработките му, свързани с педагогическия съветник, както и параформалните практики за превенция на насилието и други.

Тези изследвания помагат на Константин Теодосиев да разработи на високо ниво атрактивни дисциплини, които предлагат креативна гледна точка към значими за педагогическата практика проблеми и обогатяват подготовката на студентите.

7

Специално признание заслужава участието му в Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование от неговото създаване и в множеството проекти, научни и научно-приложни форуми, партньорски инициативи и събития на центъра.

Константин Теодосиев е автор на учебните дисциплини „Методика на работата на педагогическия съветник“, „Езотерични системи за духовно развитие на личността“(трансформирана в „Алтернативни практики за духовно развитие на личността“), Тренинг „Професионално и личностно развитие“, „Социално-педагогическа подкрепа и консултиране“, Мениджмънт на стреса в професионална среда. Преподава и курс по педагогика в специалностите „Философия“, „Психология“, „Българска филология“, „Славянски филологии“, „Руска филология“ и др.

Автор и съавтор е на множество публикации, участвал е и в редица научни проекти.