Начало / Новини / Новини и събития / Девета младежка научна конференция „Климентови дни“ в Биологическия факултет

   
Девета младежка научна конференция „Климентови дни“ в Биологическия факултет

За девета поредна година в Биологическия факултет на Софийския университет се провежда традиционната Младежка научна конференция „Климентови дни“. В събитието, което е част от Климентовите дни на Алма матер, участват над 120 изследователи от България, Китай, Великобритания, Хърватия и Турция.

Организатори на събитието са Биологическият факултет, Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер, Научно изследователският сектор при Софийския университет, Съюзът на учените в България – Секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ и Студентски клуб „С.К.О.Р.Е.Ц.“.

Проф. Мариела Оджакова, която бе модератор на събитието, приветства всички присъстващи в Биологическия факултет. Тя представи гостите, чуждестранните лектори и участниците в конференцията, както и програмата, разпределена по секции в тематичните направления: „Биоразнообразие и биологично образование“; „Молекулярна биология и биотехнологии“ и „Екология и устойчиво развитие“.

1

Деканът на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков отбеляза, че въпреки трудностите, пред които се изправя Факултетът, той успешно продължава и развива академичната традиция да организира ежегодно тази научна среща за изява на изследователския потенциал на младите биолози. Доказателство за това са нарасналият брой участници и областите на изследване в сравнение с предишните издания на научния форум. Доц. Шишков отбеляза, че целта на конференцията е да бъде предизвикателство за младите колеги, да ги подпомага и насърчи в научното израстване, тъй като постиженията им са залог за бъдещето на Биологическия факултет и бъдещето на биологията в страната.

3

Деканът на Факултета представи съпътстващите конференцията събития – уъркшоп и две кръгли маси на тема "Кариерно развитие" и „Тенденции в електронното обучение - технологични и педагогически решения“. По думите му, всичко това, както и участието на изявени колеги от чужбина и страната, ще допринесе за успеха на конференцията.

2

Зам.-ректорът на Алма матер проф. Георги Вълчев приветства присъстващите от името на ректорското ръководство и цялата академична колегия на Алма матер. Той отбеляза, че в нашия забързан свят провеждането за девети път на събитие с такава голяма значимост означава устойчивост, традиция и хора, които поемат по трудния път на науката.

4

Доц. Вълчев се обърна към младите изследователи и отбеляза, че младостта е период, когато човек не е смирен и се опитва да покаже какво може, да прекрачи границите и да отиде отвъд, с годините това с променя. „Млади колеги, щом сте тръгнали по този път, на вас ви е ясно, че той ще бъде дълъг, ще бъде труден и за да го извървите, трябва да го направите честно и всеотдайно“, каза доц. Вълчев и добави, че трябва да се научат да оцеляват, особено във време като днешното, когато знанието не е приоритет, да се научат да оцеляват, без да се обезличават. Той ги призова, опитвайки се да проумеят тайните на живота, да не губят вкуса към живота. „Това е малката искрица, която движи всички ни в този сложен свят“, каза доц. Вълчев и пожела много успехи на всички участници.

5

Към участниците в конференцията се обърна и президентът на Съюза на учените в България проф. Диана Петкова, която отбелязва, че в тази научна конференция до момента успешно са били представени научните разработки на студенти и докторанти от различни български университети и научни институти. Тя добави, че биологичната наука е много разнообразна и включва науки в областта на биоразнообразието, екологията и различни клонове на молекулярната биология. „Без развитието на биологическите науки няма да има съхранение на животинските и растителните видове, което е важно за екоравновесието, няма да има откриване на причинителите на заболяванията и намиране на път към тяхното лечение“, изтъкна проф. Петкова.

6

По думите й, създаването на съвременни методи в преподаването на биологичните науки е от голямо значение за повишаване на интереса на студентите към отделните дисциплини и за повишаване квалификацията на учителите по биология в средните училища. Младите изследователи са бъдещето на науката и тази научна конференция позволява на студентите и докторантите да популяризират изследванията си и да се запознаят с насоките на творческата работа на своите колеги, добави проф. Петкова, която пожела на участниците да не се отказват от науката, независимо от трудностите, които ще срещнат.

През втория ден научният форум продължава с FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Федерацията на европейските биохимични дружества (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) е основана на 23 март 1964 г. В Заседателната зала на Национално-либералния клуб в Лондон се събират представителите на 18 европейски биохимични дружества, основателки на Федерацията. Пряк участник при създаването на организацията е проф. Тодор Николов, основоположник на катедрата по биохимия в Биологическия факултет и неин дългогодишен ръководител.

През 1971 г. Съветът на Федерацията решава да възложи на Биологическия факултет на Софийския университет организирането на Седмия конгрес на FEBS, който е проведен през септември във Варна. В него участват около 3000 биохимици от цял свят, между които нобелистите Фриц Липман (САЩ), Хуго Теорел (Швеция), Суне Бергстрьом (Швеция). По време на VІІ конгрес на FEBS във Варна проф. Николов заедно с проф. Питър Кемпбъл (Великобритания) организират за пръв път “кръгла маса” по проблемите на биохимичното образование, която предизвиква голям интерес и идеята е предложена на следващия конгрес. Така се инициира създаването на комитет по биохимично образование и издаването на периодично научно списание “Biochemical Education”, което се публикува и досега с названието “Biochemical and Molecular Biology Education”. Комитетът организира обучения в цяла Европа.

През 2013 г. в рамките на честването на 50-годишнината на Биологическия факултет бе проведен първият FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education, в който взеха участие 120 студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от Софийския университет, Медицинския университет - София, Лесотехническия университет София, Химикотехнологичния и металургичен университет и Българската академия на науките.

111

Тази година участниците 150-те участници са от Биологическия факултет и Факултета по химия и фармация на Софийския университет, Медицинския университет - София, Химикотехнологичния и металургичен университет - София, Пловдивския университет, Медицинския университет - Варна, Българската академия на науките.

112

Гостите от FEBS са Кийт Елиът – Университет на Манчестър, Обединено Кралство, постоянен члена на FEBS Education Committee; Ферхан Сагин – професор по биохимия и член на Образователния комитет на FEBS, Еге Университет, Турция, проф. Йерка Думич - ръководител на катедрата по Биохимия и молекулярна биология, Загребски университет и член на Изпълнителния комитет на FEBS, проф. дбн Диана Петкова, президент на Съюза на учените в България и председател на Българското биохимично дружество.