Начало / Новини / Новини и събития / Десети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

   
Десети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

По установена традиция Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите организира през ноември Десетия международен есенен научно-образователен форум, който през тази година се отбеляза като юбилеен и се проведе в онлайн формат.

Темата на тазгодишната конференция „Диалогът в образованието – традиция и перспективи” бе посрещната с особен интерес от участниците – ръководители на образователни институции, педагогически специалисти от системата на средното образование, университетски преподаватели и експерти от неправителствени организации, работещи в сферата на образованието.

1_Otkrivane

Форумът бе открит от директора на Департамента проф. дн Димитър Веселинов, който заяви: Вече стана традиция в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите през есента на всяка нова учебна година да си дават среща учени, университетски преподаватели, учители, директори на детски градини и училища, експерти в областта на образованието. Докладите и дискусиите обогатяват всички специалисти, дават отговори на редица въпроси, предлагат се и се обсъждат възможни решения“. Той изтъкна, че на събитието се представят изследвания на учители, които по време на изпитната сесия в Департамента са защитили пред авторитетна изпитна комисия свои нововъведения в образованието и са получили първа професионално-квалификационна степен. Ежегодно се издава и сборник, в който се публикуват изнесените по време на форума доклади.

2_Plenaren_doklad

Въпреки че голяма част от участниците се срещат не за първи път в Департамента, тазгодишната конференция бе особено емоционално обагрена, секционните заседания преминаха при изразена професионална мотивираност, ангажираност и отговорност във връзка със сложната ситуация и предизвикателствата на динамично променящата се среда.

3_Dokladi

Всичко това закономерно изведе и акцентите в конференцията: на пленарния доклад – върху ролята на информационните технологии за развиването на професионални общности и обмен на добри практики; на секционните заседания – върху технологиите и иновациите с актуалния фокус към дигиталната образователна среда, виртуалната класна стая и електронното обучение. Непознатата реалност, в която сме потопени, постави и още един сериозен акцент – върху нравственото възпитание и формирането на нравствени добродетели и естетически ценности, на качества като емпатия и съпричастност, както и върху новите форми на лидерство в сферата на образованието и ролята на личността на учителя.

4_Dokladi

Синтезирано през докладите, дискусиите и написаните в чата послания на участниците в края на виртуалната среща, диалогът за образованието стана диалог и за бъдещето.

5_Dokladi

Образователният форум се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект №80-10-166/24.04.2020 с ръководител гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева.

6_Dokladi