Начало / Новини / Новини и събития / „Децата и медиите“ – научно практическа конференция в Софийския университет

   
„Децата и медиите“ – научно практическа конференция в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Държавната агенция за закрила на детето организираха Научно-практическа конференция „Децата и медиите“. Събитието съпътства XVII-ия Международен семинар за правата на детето на Евроазиатския съюз „Азия-Европа“.

Официалното откриване на конференцията се състоя в Аулата на Софийския университет, а модератор бе доц. Данаил Данов от Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков откри научното събитие и изрази радостта си да приветства участниците в него.

„Често казвам, че най-добрият университет в България е домакин на над 1 000 събития годишно. За мен като ректор е особено важно, че голяма част от тях са посветени на най-актуалните проблеми, пред които е изправено обществото ни и се осъществяват в активно сътрудничество с държавните институции, които отговарят за прилагането на решенията в практиката”, отбеляза ректорът и допълни, че по време на конференцията представители на академичната общност, неправителствения сектор, политици и професионалисти, работещи в областите на педагогиката, образованието, правото, психологията, журналистиката, комуникациите и високите технологии ще се съберат с мисъл за децата ни – за тяхното образование, но и за тяхната безопасност при прилагането и използването на съвременните информационни и комуникационни технологии.

4

Проф. Герджиков добави още, че е впечатлен от широкия спектър на въпросите, с които ще се занимават работните групи на конференцията – от практиките на медийната педагогика като главна предпоставка за формирането на (мулти)медийна грамотност сред децата и подрастващите, правната уредба на детските права по отношение на децата и медиите, качествено съдържание и безопасното използване на интернет от децата. Той обърна внимание на необходимостта от дебат за очертаването на възможни практики на медиите, свързани с представянето образа на децата в публичното пространство, представянето на образа на децата и теми, свързани с деца в новинарски и публицистични програми, децата в рекламите, влиянието на медийното съдържание върху детската аудитория и други.

Убеден съм, че колегите от академичната общност ще предложат своята експертиза и в диалог с представителите на институциите и неправителствените организации ще намерят най-добрите решения“, каза в заключение ректорът на Софийския университет и пожела успешна работа на научния форум.

5

Карстен Варнеке, изпълнителен директор на фондация „Азия Европа“, отбеляза, че за него е чест да присъства на събитието. Той посочи, че мисията на Фондацията е да събере заедно представители от европейски и азиатски граждански асоциации, които заедно да обсъждат проблемите си, а в проектите се опитват да обединят представители от публичния и държавния сектор.

По думите му, темата на конференцията е важна за него и даде пример със собственото си дете, което е на седем години и вече е получило първото си домашно, свързано с използването на интернет. Той посочи, че интернет вече е част от учебната програма и отбеляза, че няма притеснения как днешните деца ще се научат да ползват интернет и различните приложения. По думите на посланик Варнеке, важно е да научим децата как да използват интернет безопасно и етично. Задължение на учителите е да ги научат как да го правят, но също и на цялото общество и на самите родители – да ги защитаваме от безбройните опасности в интернет. Затова той приветства подобни събития, които засягат тази проблематика.

Посланикът спомена част от проектите на Фондацията, която работи с държавата и обществения и публичния сектор и подчерта, че е важно всички части на обществото да работят заедно по различни въпроси, за да намерят решения към устойчивите проблеми на бъдещето. Карстен Варнеке насърчи участниците в конференцията да работят по темата, като подчерта, че всяка част от обществото има какво да предложи в посока на намиране на най-правилните решения.

9

Представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде благодари за организирането на конференцията и подчерта, че е много важно да се говори на тази тема и децата да бъдат защитени от влиянието на медиите. Тя отбеляза, че конференцията е добра възможност да бъдат идентифицирани тези предизвикателства и да се установят глобални партньорства, с които да се разрешат подобни проблеми.

„Важно е да се адаптираме към проблемите, защото правата на човека не са нещо статично, а се развиват постоянно. Трябва да търсим възможност да се адаптираме към проблемите, които настъпват. Не медиите са опасност, а хората. Днес има дигитални деца, на първо място трябва да научим възрастните как да се справят с такива проблеми. Трябва да научим и медиите“, каза още г-жа Мария Хесус Конде.

По време на официалното откриване на научния форум „Децата и медиите“ доц. Данов прочете поздравителен адрес от името на Славчо Атанасов, председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. В него той поздравява инициаторите на научно-практическата конференция за това, че поставят като важна точка от дневния ред на обществото ни подобна значима тема за влиянието на медиите върху децата ни. В обръщението си г-н Атанасов посочва, че разглежда форума и като продължение на дискусията за противодействие на агресията сред децата, започната от парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето: „Защото и медиите, и социалните мрежи в съвременното комуникационно общество оказват силно влияние върху моделите на поведение сред децата и особено сред тийнейджърите“.

2

Славчо Атанасов изразява убеждението си, че можем да накараме децата да се чувстват „звезди“ – нещо, към което те се стремят, но не чрез подражание на агресията и насилието, а чрез подражание на спортни, музикални и други умения. Но трябва да им го покажем. „Затова добрите практики, които, убеден съм, ще чуем тук, са много важни. Какъв ще е моделът на поведение, което ще следват нашите деца, е най-важният въпрос за нас като общество днес. Защото каквито деца формираме днес – такава държава ще имаме утре“, се казва още в поздравителния адрес.

Председателят на Съвета за електронни медии г-жа София Владимирова поздрави участниците във форума и заяви, че се вълнува от темата не само като председател на СЕМ, не само като дългогодишен телевизионен работник, но и като родител. По думите й, по отношение на присъствието на децата в медиите и децата-зрители СЕМ е създал стандарти и нито една грешка не остава без санкции. По думите на г-жа Владимирова, почти няма професионалисти, които да не се съобразяват с етиката и законите. Обществото и най-вече хората, които са заети в радиото и телевизията осъзнаха, че медийното пространство е ефир, в който трябва да внимаваме и да сме отговорни с това, което излъчваме, за съдържанието, което правим общодостъпно.

10

Г-жа Владимирова подчерта необходимостта от ясните правила и критерии - за медиите, за родителите, и за регулатора и посочи, че най-сериозните финансови санкции в Закона за радио и телевизия са предвидени именно по отношение налагането на наказания и санкции във връзка с нарушени права на деца. „Вярвам, всички ще се съгласите, че медията не може да замени родителя. Трябва ли телевизията да възпитава, е много дълъг разговор. Но телевизията и радиото трябва да носят своята отговорност към своята най-малка и най-чувствителна аудитория“, каза още председателят на СЕМ. Тя повдигна въпроса и за това къде е тънката граница между правото на информация и обществения интерес и личното пространство, когато говорим за деца, станали жертва на насилие или деца-агресори.

Председателят на СЕМ разгледа и темата за интернет и онлайн пространството, където децата могат да достигнат с един клик до всяко съдържание, което пожелаят да видят, и където регулация няма: „Тази тема трябва да бъде дискутирана активно, за да бъдат намерени верните механизми, с които да бъдат предпазени децата“.

Г-жа Владимирова изрази увереността си, че форуми като този ще намерят най-верния път към важните теми на всяко едно общество, за да защитим децата си и да ги направим пълноценни и мислещи хора.

11

Приветствие към присъстващите поднесе и Инна Куцарова от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Тя отбеляза, че в дискусиите трябва да бъдат засегнати и важни теми като образа на децата, изграден в медиите и необходимостта от осигуряване на спокойно и сигурно участие на децата в медийното пространство. Тя подчерта и нуждата от повече положителни новини в медиите.

Доц. д-р Данаил Данов направи презентация „От медийна грамотност към дигитално гражданство: цели и задачи на конференцията“. Той запозна аудиторията с целите на конференцията, като посочи, че идеята за организирането й е възникнала преди около половин година на среща между ректора на Софийския университет проф. Герджиков и г-жа Офелия Кънева, председател на Агенцията за закрила на детето.

1

По думите на доц. Данов през 2014 г. на земята са в употреба около седем милиарда мрежови устройства – брой, равен на населението й. Само една година по-късно населението леко се е увеличило, но тези устройства нарастват точно с два пъти. През 2014 г. на минута са изпращани по 204 милиона електронни съобщения. Качвани са по 47 хиляди приложения. Правени са по 6 милиона отваряния на фейсбук страници и по два милиона търсения в Google. Качвани са по три хиляди снимки. Разменяни са по сто хиляди съобщения в Twitter. Правени са по един милион и триста хиляди посещения в Youtube и са качвани по 30 часа видео.

Доц. Данов посочи, че когато говорим за първия достъп на децата до интернет, възрастовата граница все повече пада. Статистиката показва, че през 2016 г. повече от 50% от децата в България са влизали в интернет преди да тръгнат на училище. Той посочи необходимостта от търсене на начини за по-безопасен достъп и ползване на интернет.

Той повдигна въпроса и за стандартните изисквания, които от ден на ден стават сякаш все по-технологични и остават все по-далеч от душата на децата. И това, което се случва, до голяма степен е израз именно на това разминаване – между образователните стандарти и потребности на децата.

6

Доц. Данов отбеляза, че още преди 30-40 години изследователи започват да коментират социалните последствия на тази цифровизация, на високите технологии - техните плюсове и техните минуси. Припомни и че между 1985/90 и началото на 2000-та година се появи и новата дисциплина „Медийна педагогика“, която също е част от усилията по посока на решения, свързани с децата и медиите. В презентацията си той говори и за мултимедийната грамотност, за онази компетенция, която превръща децата в дигитални граждани.

Доц. Данов посочи аспектите, по които научно-практическата конференция ще работи - педагогическите и етични аспекти, както и ефективната правна защита на децата при съвременната медийна среда.

По думите му, конкретните цели на научния форум е да активизира сътрудничеството между всички участници в процеса, между различните професионалисти, представители на властта, представителите на академичните среди, медиите, неправителствения сектор в областта на безопасното използване на интернет от децата и в областта на медийното отразяване за децата. Да идентифицира проблеми, свързани с прилаганите информационно-комуникационни технологии в образованието, да посочи конкретни дефицити в съществуващата в България медийна саморегулация, да предложи алтернативи за подобряване на журналистическата етика и др. Не на последно място да работи за законодателни промени за изработването на ясни стратегии и за въвеждането на конкретни правила при решаването на проблемите, свързани с децата и медиите, подчерта доц. Данов.

11

Научният форум продължи с дискусии в трите работни групи: „Педагогически аспекти на проблема „Децата и медиите“, „Осигуряване на ефективна правна защита на интересите на децата при съвременната медийна среда“ и „Етични аспекти на проблема „Децата и медиите“, в които участват преподаватели, студенти и докторанти от Факултета по начална и предучилищна педагогика, Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, педагози, психолози, представители на СЕМ, представители на Фондация "Приложни изследвания и комуникации“ (SAFENET), продуценти на детски предавания и други.

13
12