Начало / Новини / Новини и събития / Центърът "ал-Фараби" към Алма матер участва в научния онлайн форум Al-–Farabi Science Talks

   
Центърът "ал-Фараби" към Алма матер участва в научния онлайн форум Al-–Farabi Science Talks

В началото на месец октомври 2020 г. се проведе втората сесия от поредицата от седем онлайн сесии Al­–Farabi Science Talks, посветена на 1150–годишнината на източния философ, учен и мислител ал-Фараби, под наслов „Абу Наср ал-Фараби – философ на цивилизациите“. В отделните сесии са поканени да участват учени от Казахстан, Франция, Турция, Германия, Иран и др., изследователи на творчеството на Абу Наср ал-Фараби.

Втората сесия „Обединяване на идеите на античността и ислямския свят“, по предложение на директора на Националния център „ал-Фараби“ доц. Бекжан Мейрбаев, беше организирана съвместно с Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Казахския национален университет „ал-Фараби“.

От българска страна в събитието участваха директорът на Научно–образователния и културен център „ал-Фараби“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Виолета Добичина и проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология при Факултета по класически и нови филологии и директор на университетския Център за изследване на религиите.

Професор Симеон Евстатиев и професор Самал Тулеубаева от Евразийския национален университет, Казахстан в качеството си на основни лектори, изнесоха лекции, а модератори на сесията бяха проф. Алия Масалимова от Казахския национален университет и Виолета Добичина от Софийския университет.

Темата на изказването на професор Евстатиев беше „Ал-Фараби, философията и ислямознанието“. Неговата презентация предизвика голям интерес у участниците във форума като по убедителен и научно аргументиран начин показа как наследството на ал-Фараби, неговата философска доктрина, могат да изграждат „диалогични мостове“ между различните култури в света, между Изтока и Запада, както в миналото, така и днес.

В своето експозе Виолета Добичина накратко запозна участниците с работата на университетския Център и с подготовката на Международна научна конференция на тема „Учените се обединяват – синергия между хуманитарните и естествените науки в образоването и културата“, посветена на 1150-годишнинита от рождението на Абу Наср ал-Фараби, която ще се проведе през пролетта на 2021 година.

По данни на казахстанските партньори в онлайн форума са взели участие около 150 човека, а денят, часът и адресът на следващите сесии ще бъдат обявени допълнително.

Сесията може да бъде проследена на адрес: https://youtu.be/f4qwwYVBmPU

плакат