Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2022 г.

   
Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2022 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 26 януари 2022 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2022 г. – Правилник и график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии. Балообразуването за специалностите в Алма матер беше прието на заседание на Академичния съвет, проведено на 27 октомври 2021 г.

За учебната 2022/2023 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.

Софийският университет ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, по математика за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, по физика за специалностите във Физическия факултет, по английски, немски, френски, испански и италиански език. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделя, 3 април 2022 г., а втората – на 28 и 29 май и 4, 5 и 11 юни 2022 г.

Кандидатстудентските изпити ще се проведат както следва:

- Математика – от 9.00 часа на 3 април 2022 г.;

- Френски език – от 9.00 часа на 28 май 2022 г.;

- Италиански език – от 14.00 часа на 28 май 2022 г;

- Биология – от 9.00 часа на 29 май 2022 г.;

- Испански език – от 14.00 часа на 29 май 2022 г.;

- Английски език – от 9.00 часа на 4 юни 2022 г.;

- Физика – от 14.00 часа на 4 юни 2022 г;

- Химия – от 9.00 часа на 5 юни 2022 г.;

- Немски език – от 14.00 часа на 5 юни 2022 г.;

- Математика – от 9.00 часа на 11 юни 2022 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 март 2022 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 28 март 2022 г. за първата кандидатстудентска сесия и в 17.00 часа на 23 май 2022 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

През учебната 2022/2023 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – „Анализ на данни“. Програмата ще бъде част от специалностите във Факултета по математика и информатика в професионално направление 4.5 Математика. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, по информатика или по информационни технологии или с оценка от кандидатстудентски изпит по математика.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 13 юни до 17.00 ч. на 1 юли 2022 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

На 5 юли 2022 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Вторият и третият етап ще бъдат оповестени съответно на 12 юли и 19 юли 2022 г.