Начало / Новини / Научни прояви / Академия по предприемачество в земеделието

   

Възможност за кандидатстване

 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към Министерството на земеделието и храните (ЦНСССКЦИЕ) и партньори имат удоволствието да Ви поканят да участвате в Академия по предприемачество в земеделието.

Участието в Академията е напълно безплатно и участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение.

Кандидатстването изисква предварително проектно предложение, което ще бъде доразработено в рамките на Академията. Най-доброто предложение ще бъде отличено с финансова награда в размер на 5000 лева, с която участникът да изгради и/или доразвие своя проект.

Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени или млади компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции, идеи, продукти, услуги или процеси, които развиват потенциала на селското стопанство.

Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес.

 

Как да кандидатствате:

  • Могат да кандидатстват за участие както физически, така и юридически лица.
  • Проектите могат да бъдат в сектор селско стопанство или в свързани подсектори.
  • За да кандидатстват, участниците следва да попълнят формуляр за участие:

- За кандидати – физически лица, формулярът е наличен ТУК
- За кандидати – юридически лица, формулярът е наличен ТУК

 

Къде и кога?

Първото предстоящо издание на Академията по предприемачество в земеделието ще се проведе от 25 до 28 юни 2024 г. в гр. Варна , на територията на Икономически университет - Варна.

Следващото издание на Академията ще се проведе в периода 10 до 13 септември 2024 г. в гр. Бургас (Международен конгресен център Бургас).

 

Какви са Вашите ползи?

В рамките на Академията се предвижда обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати разнообразни аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други важни за стартиращите предприятия теми.

 

Повече информация е налична на адрес: https://china2ceec.org/academy2024/.