Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стипендия за студентски постижения в журналистиката на името на Радостина Константинова

   
Стипендия за студентски постижения в журналистиката на името на Радостина Константинова

Срокът за подаване на документите е 11 май 2013 г.

Фондация „Радостина Константинова“ обявява национален конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката.

Стипендията, която е в размер на 1 000 лева, се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студент от профил „Печат“, „Радио“ и „Телевизия“ в последната, четвърта година на бакалавърското обучение.

Носителят на стипендията се определя от комисия в състав от петима членове – трима представители на Фондация „Радостина Константинова“ и двама преподаватели от Факултета по журналистика и масови комуникации. Критериите за определяне на стипендианта са творчески постижения в практикуването на журналистика (сътрудничества в медии, летни стажове и практически занятия във Факултета по журналистика и масови комуникации), изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема и/или публикации в медиите, както и годишен успех от следването над 4.50.

Определянето на носителя на стипендията се извършва в началото на зимния семестър.

Документи за кандидатстване:

  1. Уверение за завършен трети курс;
  2. Уверение за успех;
  3. Кратка автобиография и мотивационно писмо;
  4. Изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема през предходната година; публикации в медиите ще се считат за предимство.

Кандидатите ще бъдат оценени по документи. С допуснатите до втори кръг ще се проведе събеседване с комисията.

Документите се подават на адреса на Фондация „Радостина Константинова“: София, район „Триадица“, ул. „Христо Белчев“ № 1 или на и-мейл адрес: zoyadim@yahoo.com.