Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Поименна стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви

   

Срок за подаване на документи: 10 ноември 2017 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

О Б Я В А

 

ЗА ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

 

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на Университета, обучаващи се в образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след средно образование и от образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено висше образование, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово.

 

1. Стипендията се отпуска за една учебна година считано от 01 октомври за срок от 10 месеца.

2. Размерът на стипендията е една минимална работна заплата.

3. Кандидатите от образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“ след средно образование трябва да са завършили втори курс на обучение със среден успех от първи и втори курс не по-нисък от мн. добър (5.00).

4. Кандидатите от образователно-квалификационната степен „магистър“ след висше образование трябва да имат завършен първи курс на обучение с успех не по-нисък от отличен (5.50).

5. В срок до 10 ноември 2016 г. кандидатите представят в Деканатите на съответния факултет следните документи:

  • уверение за успех;
  • препоръка от преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”;
  • удостоверение от РПУ – гр. Карлово за постоянно местожителство;
  • копие от акт за раждане.

6. В случай, че няма студенти, отговарящи на изискванията по т. 3 и т. 4 за поименната стипендия, могат да кандидатстват студенти от първи или втори курс, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово.

 

СТАТУТ на стипендията