Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Националния студентски конкурс "Петър Увалиев"

   

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2015 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

ПЕТЪР УВАЛИЕВ

 

В чест на 100-годишнината от рождението на Петър Увалиев, СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Увалиеви” учредяват на негово име награда за студентско творчество. Тя ще бъде присъдена на победителя в Националния студентски конкурс за проучване на творчеството и дейността на Петър Увалиев.

Наградата представлява грамота и парична сума в размер на 500 лв. Тя е индивидуална и не се поделя между съавтори.

Целта на наградата е да насърчи младежкото участие в проучването на делото на изтъкнатия български интелектуалец Петър Увалиев – Пиер Рув.

 

Условия

В конкурса могат да участват студенти (студентското положение се удостоверява с уверение от съответното висше училище) от всички висши училища в България. Участниците свободно избират кое поле/полета от творчеството на Петър Увалиев да проучват: журналистика, филмово продуцентство, кино- или театрална режисура, наука и преподаване, писателство, превод, критика и пр. Те могат самостоятелно да изследват биографични обстоятелства, да анализират негови трудове и беседи, да интервюират личности, имали досег до него, да издирват и проучват критически коментари на творчеството му, отзиви в медиите, спомени на съвременници и др. свидетелства за живота и творческата му дейност.

Всеки участник може да представи само една разработка – завършен писмен текст до 10 000 знака, в избрана от него форма, която да не възпрепятства изложението на така описаното съдържание. Работите се изпращат на електронен адрес uvaliev100@uni-sofia.bg, не по-късно от 31 октомври 2015 г.

 

Резултати

Постъпилите работи ще бъдат оценени от петчленно жури. Наградата „Петър Увалиев” ще бъде връчена на тържествена церемония в СУ „Св. Климент Охридски” на 25 ноември 2015 г. Наградената разработка ще бъде публикувана.