Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / КОНКУРС ЗА ТРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

Срок за кандидатстване: 6 юни 2014 г.

 

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер":

КОНКУРС ЗА ТРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер" на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за отпускане на три стипендии за извършване на изследователска работа по темата за ролята на културната дипломация като медиатор, връзката й с общественото мнение и ролята й в съвременната геополитическа ситуация.

 

Детайли за конкурса се съдържат в обявата
Документи за кандидатстване

 

Срок за подаване на документите: 6 юни 2014 г. (важи дата на входящия номер или на пощенското клеймо) на адрес: София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ст. 114 за УКХ „Алма матер“ (проект „Бъдеще за миналото - култура на "меката сила" в контактните цивилизационни зони”).