Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за студентско научно есе в областта на публичната администрация

   

Срок за участие: 23 май 2016 г.

 

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Обявява

 

КОНКУРС

ЗА

ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ”

 

ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ЕСЕ

В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ТЕМА:

 

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕЗУЛТАТИ

 

(“Public Administration against Hate Speech: Challenges and Solutions”)

 

Есетата в размер до 20 страници трябва да бъдат предадени до 23 май 2016 г. в кабинет 112 в блок ІV на бул. “Цариградско шосе” № 125.

Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

 

НАГРАДАТА:

Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби

Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

 

За повече информация: http://phls.uni-sofia.bg/article/114

(Изисквания към оформлението: Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5; не трябва да имат титулна страница с име на кандидата; при предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито; Текстът се предава на хартиен и електронен носител; Представя се резюме на български и английски език.)