Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за студентско научно есе "Предизвикателства пред изграждането на административен капацитет за предстоящото българско председателство на ЕС"

   

Срок за предаване на есето: 21 май 2014 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Обявява

КОНКУРС

ЗА

ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ”

 

ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ЕСЕ

В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

НА ТЕМА:

Предизвикателства пред изграждането на административен капацитет за предстоящото българско председателство на ЕС

(“Challenges to Capacity Building for the Upcoming Bulgarian EU Presidency”)

 

Есетата в размер до 20 страници трябва да бъдат предадени до 21 май 2014 г. в кабинет 112 в блок ІV на бул. “Цариградско шосе” № 125

 

Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

 

НАГРАДАТА:

 

Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби.

 

Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

 

За повече информация: www.pubadmin-su.net

 

Изисквания към оформлението:

  • Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5;
  • не трябва да имат титулна страница с име на кандидата;
  • при предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито;
  • Текстът се предава на хартиен и електронен носител;
  • Представя се резюме на български и английски език