Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема: "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"

   

Краен срок за изпращане на есетата: 10 май 2017 г.

 

 

БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

обявява

Конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема:

"Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"

 

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи награда в размер на 600 лв., а класираният на второ място ще получи поощрителна награда в размер на 300 лв.

На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2017 г.

 

Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 10 май 2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org

Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/konkurs-za-studentsko-ese-na-bma-2017/#ixzz4dwVCir5m