Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за студенти на тема "Иновации"

   
Конкурс за студенти на тема "Иновации"

Срокът за представяне на предложенията в българското Патентно ведомство - 15.03.2013

Конкурсът е във връзка с 40-годишнината на Европейската патентна конвенция. От участниците в конкурса се очаква да предложат изследователски проект,
който изисква извършване на патентно проучване за изясняване на нивото на техниката в съответната област. Обект на разработка в рамките на конкурса ще бъде само патентното проучване. На участниците в избраните проекти за извършване на патентно проучване ще бъде предоставена професионална помощ от страна на Европейското патентно ведомство както и необходимото за целта на проучването обучение. Без съмнение перспективен изследователски проект трудно може да се подготви отстуденти самостоятелно, което означава, че кандидатстващите студенти ще трябва да бъдат подкрепяни от подходящи преподаватели. Това би трябвало да са преподаватели, които след приключването на конкурса, ще продължат проекта със съответните изследвания, основата за които е извършеното патентно проучване.
Наградените ще бъдат поканени в Мюнхен, където да представят резултатите от проектите си.
Срокът за представяне на предложенията в българското Патентно ведомство е 15.03.2013. Те могат да се представят по e-mail на адрес bpo@bpo.bg.