Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за награди на Студентския съвет

   

РЕКТОРЪТ на СУ „Св. Климент Охридски”,

на основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № 90 от 2000 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС за

НАГРАДИ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

 

Награди се отпускат на студенти от „неприоритетни професионални направления“ по см. на ПМС 64 от 25.03.2016 г.

Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, държавна поръчка, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Есето и сканираните документи (заявление за кандидатстване по образец и уверение заверено от инспектор „Студенти“) се изпращат на имейл адрес: scholarships@students.uni-sofia.bg.

Размерът на наградата е 200 лв.

Наградените се определят със заповед на Ректора.

Награди могат да получат само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4,00.

Награди не се отпускат на учащи се, на които са наложени административни наказания от Университета.

 

Повече информация за условията, графикът и необходимите документи може да бъде намерена в
"Статут за отпускане на Награда на Судентски съвет"

 

Образец на Заявление за кандидатстване