Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Kонкурс за набиране на проектни предложения в рамките на нова програма за подкрепа на студентски иновации

   

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2016 г.

 

Институт “Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Микрофонд – София“ обявяват началото на конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на новосъздадената Програма за подкрепа на студентски иновации.

Програмата има за цел да насърчи и подкрепи студенти с иновативни идеи или проекти, допринасящи за решаването на социални проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в следните приоритетни области:

  • Демократизация на обществения живот в България;
  • Защита на основните права на човека;
  • Борба с бедността и ограничаване на последиците от социалното изключване.

Общият индикативен размер на средствата, предвидени за подкрепа на проекти по Програмата, е 300 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 25 000 евро.

Крайният срок за подаване на проекти е 30 май 2016 г.

По програмата могат да кандидатстват висши училища, студентски клубове и организации, както и неправителствени организации, отговарящи на условията за допустимост.

Студентски организация, клубове и/или инициативна група студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ могат да изпращат резюмета на своите проектни предложения на следния адрес: mail@students.uni-sofia.bg не по-късно от 16.05.2016 г. (понеделник) за взимане на решение от ръководството на Студентския съвет и на Софийския университет за подкрепа на проектните предложения.

Кандидатстването се осъществява през специално разработена за целта информационна система през профила на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, регистриран еднократно с цел подаване на проектни предложения.

Програмата ще финансира приоритетно проекти с устойчив резултат и видимо студентско участие.

Подробни насоки за кандидатстване, както и примерни формуляри са публикувани на уеб страницата на програмата на адрес: www.studentsinnovations.bg