Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Комисията за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурси за стипендии в САЩ през учебната 2019-2020 г. Представяне на стипендиите

   

Краен срок за подаване на документите: 10 май 2018 г.

 

Представяне на стипендиите „Фулбрайт“

 

На 21 февруари 2018 г. в 17.00 часа в 243-та аудитория в Ректората на Софийския университет Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще представи възможностите за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2019-2020 г.

Събитието ще се проведе в рамките на Общата докторантска конференция „Млади изследователи“, която организира Докторантският център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторантският център е създаден и обезпечен с ресурси по линия на проект Проект BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представянето е предназначено за студенти в магистърска степен, докторанти и преподаватели от всички факултети на Софийския университет.

 

Брошура

 

Постер