Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Бургаският свободен университет организира за шести път провеждането на Национална студентска научна сесия на 28.03.2013 г.

   
Бургаският свободен университет организира за шести път провеждането на Национална студентска научна сесия на 28.03.2013 г.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 28.03.2013 г. от 8.30 до 9.00 ч.

Откриване на конференцията – 9.00 ч. на 28.03.2013 г. в зала 208.

Научните направления са:

  • Право и политика
  • Администрация и управление
  • Финанси и счетоводна отчетност
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
  • Социални дейности
  • Техники и технологии
  • Информатика
  • Възобновяеми енергийни източници

Студентските разработки се публикуват в специално научно издание.

Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците (за тяхна сметка).

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

Такса правоучастие – 20 лв. /за изданието и изпращането му/.Сметка за превеждане на таксите:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

IBAN: BG50BUIN78551080025816 BIC: BUINBGSF

основание: участие в СНТ-2013, име на участника, институция

Таксата може да се заплати и в БСУ на 28 март 2013 г.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 28.03.2013 г. от 8.30 до 9.00 ч.

Откриване на конференцията – 9.00 ч. на 28.03.2013 г. в зала 208.

Технически изисквания

Регистрация за участие

За контакти:

8001 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62,

Бургаски Свободен Университет

e-mail: snt2013@bfu.bg

Подробна информация за изискванията, както и регистрационни форми - в сайта на БСУ – www.bfu.bg