Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 42/10.05.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 7.1. медицина /физиология - неврофизиология на деца със специални образователни потребности/ - един;

доценти по:

  • 4.6. информатика и компютърни науки /дискретни структури и алгоритми/ - един;
  • 4.3. биологически науки /генетика - биоинформатика и молекулна еволюция, синтетична биология/ - един;
  • 4.6. информатика и компютърни науки /компютърни архитектури и системи/ - един;

главни асистенти по:

  • 3.6. право /международно частно право/ - един;
  • 2.1. филология /съвременен български език – морфология и синтаксис/ - един;
  • 4.4. науки за земята /политическа и електорална география/ - един;
  • 4.1. физически науки /физика на вълновите процеси/ - един,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34