Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив

   
Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 52/02.07.2019 г.

за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи