Начало / Новини / Конкурси / Архив / Стипендиантска програма на Китайското правителство „Youth of Excellence Scheme” за академичната 2023/2024 г.

   

Срок за кандидатстване: 30 април 2023 г.

 

Допустимите за програмата кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Кандидатът не трябва да е гражданин на Китайската народна република, да е на възраст до 45 години, в добро психическо и физическо здраве.

2) Кандидатът трябва да има бакалавърска или по-висока степен и най-малко три години трудов стаж. Тези кандидати, които имат придобито професионално обучение или трудов стаж, свързани с предложената програма, ще бъдат с предимство.

3) Кандидатът трябва да попада в една от следните четири категории:
1. Държавен служител на ниво началник на отдел (или еквивалентно ниво) или по-високо;
2. Висш мениджър в институция или предприятие;
3. Администратор в университет или научноизследователска институция;
4. Имащ подходящ трудов или стажантски опит в международни организации.

4) Писмото за предварително приемане, предоставено от университета, трябва да съдържа цялата необходима информация за регистрация като: лична информация, дата на прием и информация за специалността. Не може да съдържа никаква информация за получаване или обещание за получаване на стипендии от китайското правителство.

 

Повече информация за самата програмата, условията за кандидатстване, важните срокове, участващите университети и програмите, по които ще се проведе обучението, може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.campuschina.org/content/details3_790440.html

 

Писмо от МОН