Начало / Новини / Конкурси / Архив / „Нов европейски Баухаус“ – награди за 2022 г.

   

Крайния срок за кандидатстване е 20:00 часа на 28.02.2022 г.

 

Уважаеми партньори и бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г.,

 

Изпращаме ви информация, с молба за разпространение на възможността за кандидатстване във второто издание на наградите „Нов европейски Баухаус“. След успеха на първото издание, за което са получени над 2000 кандидатури, сега ще бъдат отличени нови примери за трансформациите, които инициативата „Нов европейски Баухаус“ иска да постигне в Европейския съюз. Както и при първото издание, с наградите през 2022 г. ще бъдат отличени идеи на млади таланти, както и проекти, допринасящи за постигане на устойчивост, приобщаване и естетика, основните ценности, от които се ръководи инициативата.

Всички проекти и идеи трябва да имат принос в изпълнението на основните ценности, от които се ръководи инициативата, а именно:

  • устойчивост — от климатичните цели до кръговостта, нулевото замърсяване и биологичното разнообразие;
  • естетика — качество на изживяването и стил в допълнение към функционалността;
  • приобщаване — оползотворяване на многообразието, осигуряване на равенство за всички, физическа и финансова достъпност.

 

Кандидатурите за наградите „Нов европейски Баухаус“ могат да бъдат подавани както от отделни лица, така и от организации (териториална администрация, популяризатор или организатор на проекти и др.). Отделно за направление „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ могат да кандидатстват младежи или групи таланти на възраст до 30 години.

 

Награди ще бъдат присъждани за проекти и идеи, които допринасят за красиви, устойчиви и приобщаващи места в четири категории:

  • възстановяване на връзката с природата,
  • възстановяване на усещането за принадлежност,
  • отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това,
  • оформяне на кръгова индустриална екосистема и подкрепа за обхващащо целия жизнен цикъл мислене.

 

Във всяка от четирите категории има по две паралелни направления на конкурса:

v Направление А: посветено на съществуващи завършени примери;

v Направление Б: за изгряващи звезди - посветено на концепции или идеи, предложени от млади таланти на възраст до 30 години.

 

За всяка категория във всяко направление ще бъдат присъдени по две награди — за победител и подгласник или общо 16 награди. Отделно от тях чрез публично гласуване ще бъдат отличени още двама лауреати сред най-добрите кандидати.

Финалните 18 победители ще получат парична награда в размер до 30,000 EUR, както и комуникационен пакет, който ще им помогне да доразвият и популяризират своите инициативи.

 

Всички кандидатури се подават онлайн чрез специалната платформа „Нов европейски Баухаус“. Допълнителна информация може да откриете в Ръководство за кандидатите, приложено към настоящия мейл.

 

Ръководство за кандидатите

 

Пожелаваме успех на всички участници!