Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „България и Япония. Политика, дипломация, личности и събития“

Аула, Ректорат

На 23 октомври (сряда) 2019 г. от 18:00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои официално представяне на книгата „България и Япония. Политика, дипломация, личности и събития“ с автори Вера Вутова-Стефанова и Евгений Кандиларов.

Книгата е опит за цялостен обзор на отношенията между България и Япония от тяхното зараждане преди повече от столетие до наши дни и е дело на две поколения специалисти в областта на японистиката и българо-японските отношения. Взаимодействието между България и Япония има повече от столетна история. Началото на тези отношения откриваме далеч назад във времето, през втората половина на ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век, в периодите на възстановяването на независимостта на българската държава и признаването й от международната общност (1878-1909 г.) и съответно на епохата „Мейджи“ в Япония (1868-1912 г.), положила основите на съвременното развитие на страната, нейната индустриализация и модернизация. Десетилетия наред двете географски отдалечени, с различна историческа съдба страни научават една за друга посредством оскъдна информация, достигаща до тях по косвен или пряк път, а общуването помежду им се свежда до епизодични контакти, провокирани от отделни политически събития, а също и от разтърсващи Европа и Азия военни конфликти. Минават години преди диалогът между двете страни да доведе до установяването на дипломатически отношения между София и Токио, което от своя страна отваря пътя за пряко и пълноценно общуване между двете държави. Преминали през изпитанията на времето – от смутните години на Втората световна война, последвалата конфронтация на Студената война, продължила повече от четири десетилетия и периода на прехода на България към демокрация и пазарна икономика – днес българо-японските отношения се основават на традиционно приятелство и равнопоставено партньорство, на споделяни общи принципи и ценности. Те са пример за това как взаимният интерес и желание за опознаване и сближаване между хората от двете страни, съчетани с прагматичен, добронамерен и далновиден държавнически подход, създават почва за приемственост и последователност в изграждането и развитието на двустранни контакти и обмен на различни равнища в динамично променящите се геополитически реалности в света.

Japan-BG-tv-cover1

Вера Вутова-Стефанова – завършва японистика, филологически профил, в Института на страните от Азия и Африка при Московския държавен университет „М.В.Ломоносов” през 1973 г. Дипломат от кариерата с 40-годишен стаж и опит в областта на българо-японските отношения. Заема редица постове в посолството на Република България в Токио от секретар-преводач до пълномощен министър. Завежда сектори Япония, ЕС-АСЕАН и форума АСЕМ в дирекция „Азия, Австралия и Океания”, Министерство на външните работи на Република България. Преводач на японска литература с издадени преводи на романи и новели от класици и съвременни автори като Такео Аришима, Джуничиро Танидзаки, Ясуши Иноуе, Шотаро Ясуока, Ясутака Цуцуи. През 2015 г. е отличена с почетна грамота на посланика на Япония в Република България за подпомагане развитието на българо-японските отношения.

Доц. д-р Евгений Кандиларов – доктор по история, доцент по обществознание на страните от Източна Азия в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Японистика“ и в ИИстИ на БАН. Работи в областта на новата и съвременната политическа, социално-икономическа и културна история на Япония, международните отношения в региона на Източна Азия, отношенията Изток-Запад в периода на Студената война, отношенията между България и страните от Източна Азия през ХХ и ХХІ век. Специализира във Факултета по политически науки и икономика на университета “Мейджи” в Токио, в Японският езиков институт – Кансай, Осака и в “Техническия университет Нагаока”. Автор е на над 60 статии и студии, както и на книгите “България и Япония. От Студената война към ХХІ век.” Изд “Дамян Яков”, С. , 2009 г., „Япония – икономика, технологии, иновации и управление“. Изд. „Изток-Запад“, С., 2012 г. (в съавторство с Нако Стефанов) и „Източна Азия и България“. Изд. „Изток-Запад“, С., 2016 г. През 2015 г. е отличен с почетна грамота на посланика на Япония в Република България за принос в развитието на отношенията между България и Япония.

Книгата се посвещава на трите кръгли годишнини на българо-японските отношения: 110 години от началото на официалните контакти (1909 г.), 80 години от установяването на дипломатически отношения (1939 г.) и 60 години от възстановяването на дипломатически отношения между България и Япония (1959 г.).

Покана България и Япония 23.10.2019