Начало / Новини / Календар / Откриване и пресконференция на проект “Големи данни за интелигентно общество” (GATE)

Аула, Ректорат

На 7 октомври 2019 г. в 9.00 часа в Аулата на Софийския университет ще се състои официалното откриване на проект “Големи данни за интелигентно общество” (GATE). От 11.00 часа ще бъде пресконференцията по проекта.

Проектът GATE е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“- координатор, Университета Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция. GATE получава 7-годишно финансиране от ЕК по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2, а също ще бъде и съфинансиран от страна на българското правителство, както и от индустрията.

GATE ще изгради Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в един от първите изследователски институти на Софийския университет, създаден с постановление на Министерския съвет в началото на 2019 г.

Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. Научните изследвания в GATE са фокусирани в четири направления със съществена социална значимост – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване. Иновациите в центъра ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab). Лабораториите ще са в центъра на жизнена екосистема, в която иновативни идеи ще бъдат генерирани, развити в проекти и популяризирани в ефективно сътрудничество с правителството, индустрията, академията и обществените организации.

Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво, GATE ще обучи отлични изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни. Образователна лаборатория ще подпомогне прилагането на нови методи за персонализирано и интерактивно обучение.

Като единствен подобен център в Източна Европа, GATE ще е свързващото звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и ще играе стратегическа роля за разширяване на тази мрежа и за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели, като така ще постигне обществено въздействие не само на национално и регионално, но и на европейско равнище.

На събитието ще присъстват г-жа Мария Габриел, Европейски комисар по Цифрова икономика и цифрово общество; г-жа Магда Ди Карли, Ръководител на отдел, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на ЕК и г-н Алеш Фиола, Ръководител на отдел, Изпълнителна агенция за научни изследвания на Европейската комисия; г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката; проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.