Начало / Новини / Календар / Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права ще бъде представена в Софийския университет

Конферентна зала, Ректорат

На 31 октомври 2019 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе информационен ден, посветен на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики. Събитието се организира по проект “Build Solid Ground”, който има за цел да активизира общественото съзнание за подкрепа и солидарност за премахване на жилищната бедност.

По-късно през деня ще се проведе доброволческа акция за ремонтиране на 242 аудитория, в която ще се включат както студенти от Софийския университет, така и преподаватели и служители на Университета.

По време на информационния ден ще бъдат разгледани възможностите за обновяване на бедните квартали, по-специално подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Ще бъде дискутирана и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

Проектът “Build Solid Ground” е одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) и се изпълнява от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация „Подслон за човечеството“). Фондацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Два университета в България станаха партньори на кампанията през 2018 г. – Университет за архитектура, строителство и геодезия и Нов български университет. Информация за проведените събития можете да видите на http://buildsolidground.bg/

През 2019 г. Геолого-географският факултет на Софийския университет се присъединява към инициативата.

Програма