Начало / Новини / Календар / Международна работилница по епиграфика и сигилография, Шумен 2019 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Между 28 и 30 октомври 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се проведе Международна работилница по епиграфика и сигилография, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Шуменския университет.

В събитието ще участват специалисти от различни академични институции в България, Германия, Северна Македония, Сърбия. Български и международни учени с интереси в областта на античните и средновековните надписи и печати, на тяхното разчитане, тълкуване като исторически и филологически извори и аналогово или дигитално публикуване, ще обменят опит и идеи.

За допълнителна информация, програма на събитието.

Работилницата се организира от екипа на Софийския университет, в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

 

* * * * *

International Workshop in Epigraphy and Sigillography, Shumen 2019

Between 28 and 30 October 2019, in St. Konstantin Preslavski University of Shumen, an International Workshop in Epigraphy and Sigillography will take place. The event is organized by the St. Kliment Ohridski University of Sofia with the cooperation of the University of Shumen.

Scholars from different academic institutions from Bulgaria, Germany, Northern Macedonia, and Serbia will participate in the workshop. Bulgarian and international researchers with interests in the field of ancient and mediaeval inscriptions and seals, their decoding, interpretation as historical and linguistic sources and analogue or digital publishing will exchange experience and ideas.

For further details on the event see attached programme .

The workshop is organized in the framework of the National Research Programme „Cultural Heritage, National Identity and Social Development“, funded by the Ministry of Education and Science.