Начало / Новини / Календар / Лекция на тема: "Първи прояви на размяна, пари и търговски стандарти в българските земи"

Онлайн на: https://tinyurl.com/yd84zqm5

Д-р Валентина Григорова-Генчева и проф. дин Иля Прокопов ще изнесат лекция на тема: "Първи прояви на размяна, пари и търговски стандарти в българските земи". Събитието е по проект "Култ и религия в древна Тракия 2: Нумизматичен уебинар / CRThrace 2: Numismatic Webinar", към BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“.

За участие се регистрирайте на адрес:https://tinyurl.com/yd84zqm5
Password: DmAzhwyb963 (36294992 за вход през смартфони)

Grigorova Gencheva Prokopov 10.05