Начало / Новини / Календар / Лекция на тема „Йерусалимии - хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.“

Институт за изследване на изкуствата (БАН), ул. „Кракра“ № 21

Марко Катич от Философския факултет на Белградския университет (Сърбия) ще изнесе лекция на тема „Йерусалимии - хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.“.

Събитието се организира от Института за изследване на изкуствата (БАН) като партньор по проект Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.