Начало / Новини / Календар / Европейски дни на наследството в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат (бул. "Цар Освободител" 15)

През 2020 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" отново ще бъде част от Европейските дни на наследството в София. За посетителите ще бъдат отворени трите музея на Алма матер. Събитието ще се проведе на 19 септември 2020 г. от 10.00 до 17.00 часа. Влизането в Ректората ще става през главния вход откъм бул. „Цар Освободител“ при спазване на всички епидемиологични мерки.

В Музея на Софийския университет посетителите ще имат възможност да чуят кратка беседа за историята на Университета, да разгледат по-важните и интересни експонати, които ще бъдат представени в Аулата на Университета. Всички гости ще могат да разгледат още Музея по палеонтология и исторична геология, Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми и Университетската библиотека "Св. Климент Охридски".

Разходките и беседите из Ректората ще започват на всеки кръгъл час. За информация - гл. ас. д-р Симеон Хинковски - изпълнителен директор на Музея на Софийския университет, тел. 0878-79-26-47.

1