Начало / Новини / Календар / Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

Заседателна зала 2, Ректорат

На 6 ноември в Софийския университет ще се проведе Дванадесетата международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", организирана от Департамента по спорт с медийното партньорство на "Азбуки". В зависимост от обстановката, научният форум ще се проведе в Заседателна зала 2 в Ректората или онлайн.

Направленията, по които ще бъдат представени доклади и ще се дискутира, са: Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система; Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – превенция за здраве; Теория и методика на физическото възпитание и спорта; Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области.

В рамките на конференцията ще се проведе и Кръгла маса на тема „Теоретичната подготовка по спорт, част от образователния процес в детската градина и училището“

Организаторите, след рецензиране, определят 3-4 доклади, които ще бъдат публикувани в списание „Професионално образование“, издателство „Азбуки“ към МОН, медиен партньор на научната конференция.

Статиите на сп. „Професионално образование“ се реферират, индексират и листват в ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO, host Research Databases, Google Scholar, Ex Libris, ProQuest.

Ще бъдат издавани удостоверения за квалификационни кредити на учителите, участници в Конференцията.

За всички автори, участници в конференцията, се изисква да имат регистрация в ORCID.

Докладите се очакват до 31 август 2020 г.