Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2020

   

В резултат от проведената през 2019 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха одобрени 224 проекта. Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Философски факултет:

 

Факултет по педагогика:

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по класически и нови филологии:

 

Геолого - географски факултет:

 

Биологически факултет:

 

Факултет по химия и фармация:

 

Факултет по математика и информатика: