Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2019

   

В резултат от проведената през 2018 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха одобрени и реализирани 238 проекта. Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Факултет по педагогика:

 

Медицински факултет:

  • „Изследване непоносимост към храни чрез анализ на серумни специфични IgG антитела“ - ръководител проф. Галина Железова

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по журналистика и масова комуникация:

  • Информационна архитектура и интерфейс дизайн - интензификация на комуникацията на онлайн медиите – ръководител проф. д-р Веселина Вълканова

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата:

  • „Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование“ – ръководител проф. д-р Мария Баева

 

Геолого - географски факултет:

 

Биологически факултет:

 

Факултет по математика и информатика:

 

Философски факултет: