Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

   

В резултат от проведената през 2016 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха одобрени и реализирани 245 проекта. Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Геолого-географски факултет:

 

Исторически факултет:

 

Медицински факултет:

 

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 

Факултет по класически и нови филологии:

 

Факултет по математика и информатика:

 

Факултет по начална и предучилищна педагогика:

  • ArtNet , ръководител проф. д-р Лаура Димитрова

 

Факултет по педагогика:

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по химия и фармация:

 

Физически факултет:

 

Философски факултет: