Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2010

   

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2010 г.

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2010 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет Ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 15 март 2010 г. в комисиите по научни направления във факултетите.

  • Бюджет на проектите - таблицата се използва за всички конкурси - факултетски, общоуниверситетски и докторантски. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни.
  • Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.
  • ДОГОВОРИ 2010
    Договорите се предават в 5 екземпляра в Информационно-рекламния център на СУ "Св. Климент Охридски".

Всеки договор трябва да съдържа в приложение научен план / анотация/, работна програма, основен състав на научния колектив, предварително финансово разпределение (бюджет на проекта), като за бюджет трябва да се приложи попълнена екселската таблица, която може да намерите на тази страница.