Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2009

   

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2009 г.

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2009 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет Ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 15 април 2009 г., а договорите за одобрените проекти ще се подават от 7 май до 1 юни 2009 г. в Ректората, стая 24-А (южно крило, партер, под стълбите), всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч., г-жа Нина Шолева, тел. 9308 353, е-mail: nina@admin.uni-sofia.bg.

ВАЖНО!

 

Предложения за анекси се приемат в срок до 15.10.2009 г. в Деловодството на СУ - каб. 115, където предложението ще получи входящ номер.