Начало / Наука / Научна дейност / Научни прояви / Покана за Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ” 2024

   

Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ е платформа, която допринася за разширяване на колективното познание и светоглед, и за изграждането на културни мостове в съвременното общество. За своите четири издания от 2016 година до сега, форумът се утвърди като значимо събитие в сферата междукултурния диалог, което среща по иновативен начин науката с изкуството и широката публика с любителите и носителите на традиционната култура.

Целта на семинара е да се постигне разширяване на познанията за етничните, конфесионалните, лингвистичните и регионални общности в България и популяризиране на техните традиционни практики и форми на творчество.

Семинарът се състои от отделни модули: научен, художественотворчески, фото- и кулинарна изложби, ревю на традиционни костюми. В рамките на научния модул изследователи представят доклади по проблеми, свързани с традициите на общностите и с особеностите на междукултурното съжителство и общуване. Художествено-творческият модул включва изпълнение на характерни вокални, инструментални и танцови практики. Фотоизложбата показва автентични снимки от живота на общностите и впоследствие гостува на образователни институции и местни културни центрове.

През годините семинарът доби европейска популярност, а събитията, споделени на неговата официална страница, са проследявани от множество точки и на останалите континенти.

 

Сред официалните партньори на форума са водещи научни институции и културно-обществени организации като Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, Регионален Етнографски музей – Пловдив, Регионални исторически музеи на гр. Чипровци, Велинград, Смолян, Благоевград, Плевен, Варна, читалища и общини, местни организации и др.

Семинарът се провежда веднъж на две години, а всяко издание се фокусира върху различни общности. Петото издание е посветено на арменци, евреи, турци и роми, както и на широката проблематика за НАСЛЕДСТВОТО и формите на културно изразяване и ще се проведе през на 12 и 13 октомври 2024 г. в гр. Пловдив.

Ще се радваме да бъдете наши гости и съмишленици, както и да преживеем заедно дните на семинара.

 

За контакт:
доц. д-р Зоя Микова - председател на УС
zoya.mikova@artacademyplovdiv.com

 

nepoznatite@artacademyplovdiv.com

nepoznatite.plovdiv@gmail.com