Media / Files / OP / Процедури след 15.04.2016 г. / писмо 72-00-778 от 15.04.2019 г. за отва ряне на плик Предлагани ценови параметри