Начало / Университетът / Управление на качеството / Отличие "Знак за качество" / Всичко за отличието "Знак за качество на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

   

През 2018 г., по инициатива на Университетския център по управление на качеството, с решение на Академичния съвет бе учредена наградата „Знак за качество“. В навечерието на патронния празник на университета и по повод на 130-годишнината се проведе официалната церемония по връчване на отличието.

Имаме удоволствието да ви съобщим, че стартира процедурата за номиниране на кандидати във второто издание на конкурса "Знак за качество“ в категориите:

 

  • Устойчиво развитие – за постигнати резултати през последните не по-малко от 3 години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество в съответствие със системата за управление на качество в Софийския университет.
  • Успешна промяна – постиженията да представляват добра практика, внедрена в рамките на поне една от последните 3 години и водеща до значими резултати, чрез която се повишава качеството на конкретни университетски дейности, системи, процеси и т.н.
  • Значима иновация - иновация в рамките на последната година, която е предпоставка за създаване и развитие на нови стандарти за качество в Софийския университет.

 

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани преподаватели и служители от администрацията; екипи (в това число проектни екипи, комисии, работни групи, отдели и др.), както и структурни звена (катедри, факултети, департаменти и др.) от състава на Софийския университет с принос в развитието и утвърждаването на системата за управление на качеството.

 

Документите за кандидатстване се приемат в срок до 15 октомври 2019 г. Изпращат се в Университетския център по управление на качеството на имейл адрес: qa-center@uni-sofia.bg или чрез попълване на онлайн регистрационен формуляр на интернет адрес: http://bit.ly/2KVbmVW

 

Насоки за кандидатстване

За да кандидатствате за отличието, моля изпратете по имейл

Формуляр за кандидатстване

ИЛИ използвайте нашата

Онлайн регистрация