Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски ботанически градини / Контакти

   

Директор: д-р КРАСИМИР КОСЕВ
София 1000, ул. Московска 49, ПК 157
тел./факс (02) 988 17 97

Зам.-директор: ОГНЯН ИЛИЕВ
Варна 9006, к.к. „Св. Константин и Елена“,
тел. (052) 36 19 40

Секретар: Анелия Трендафилова
тел. (02) 988 17 97

Работно време: 8.30-12.00 и 13.00-17.30