Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / За контакт

   

София 1700, Студентски град, бл. 42, вх. Б
тел. 02/963 42 38
www.uni-campus.net
sbo@uni-campus.net

 

и.д. Зам.-директор направление „Общежития“ Йорданка Транова
стая 103, тел. 02/868 92 74

Зам.-директор направление „Хранене“ Благой Стоянов
стая 121, тел. 02/868 15 01